logo-mini
Lasery typu Q-Switch działają za pomocą ultra krótkiego impulsu laserowego.
Prowadzi on do dezintegracji chemicznej, czyli rozbicia molekuł barwnika tatuażu. Q-Switch wywołuje efekt kliniczny doprowadzając do zniszczenia cząstek barwnika w taki sposób, by umożliwić komórkom odpornościowym organizmu uprzątnięcie ich.

Wraz z upływem czasu efekt kliniczny ulega poszerzeniu, dlatego też należy utrzymać przerwę między kolejnymi sesjami zabiegowymi. Jest to warunek konieczny do skutecznej fagocytozy. Zanikanie barwnika tatuażu nie jest spowodowane wyłącznie uprzątnięciem jego cząsteczek przez makrofagi, ale również przeobrażeniem się cech fizykochemicznych samego barwnika.
Zostało to udowodnione specjalistycznymi badaniami. Barwnik pod wpływem zmiany dokonanej za pomocą Q-Switch zamiast pochłaniać światło, rozprasza je. Powoduje to jego optyczne zanikanie.
Mimo iż tatuaż został klinicznie usunięty, to badania histopatologiczne bioptatów skóry po laserowym usuwaniu tatuażu dowodzą ciągłego istnienia cząsteczek barwnika w zmienionej fizykochemicznie formie.

Pod wpływem oddziaływania lasera struktura naskórka ulega powierzchownej zmianie wynikającej z odparowania wody. Powstałe w rezultacie strupki odpadają po kilku dniach odsłaniając zaczerwieniony naskórek. Miejsce to należy chronić przed słońcem.
poczekalnia